//

Moet je voor je job perfect Engels spreken? Wil je in een Engelstalig land studeren? Moedertaalsprekers zullen je vaak beoordelen op je taalniveau. Is je uitspraak wat onzuiver? Zitten je zinnen soms krakkemikkig in mekaar? Dan word je iets minder serieus genomen dan mensen die wel correcte, zorgvuldige en verfijnde taal gebruiken. Fear not! Met deze top-notch thuisstudie Engels voor Experts leer je beter Engels spreken dan the Queen herself!

Op eigen tempo bestudeer je vergevorderde woordenschat en grammatica en leer je uitdrukkingen en zegswijzen waarmee je de locals direct overtuigt dat je een native bent.

Na deze cursus lees jij Engelse kranten, schrijf je mails zoals Shakespeare en geef je verbluffende speeches! Schrijf je nu in!

cpWouldYou
Engels - Expert
  • Diploma
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional